วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่

 เมื่อเช้าวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมและมอบใบอนุญาตให้ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ที่ต่ออายุในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จำนวน ๑๘ ร้าน  มีเลิกจำหน่ายอาหารสัตว์ไป ๓ ร้าน
ไม่มีความคิดเห็น: