วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมย่อยแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง กลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัย โครงการพัฒนาการตลาดไก่ประดู่หางดำ


เมื่อเช้าวันที่ 5 มกราคม 2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมย่อยแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง กลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัย ต.ทุ่งก่อ.อ.เวียงเชียงรุ้งชี้แจงโครงการพัฒนาการตลาดไก่ประดู่หางดำเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน และ เชิญร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานกองุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายเกษตร.และ มหาวิยาลัยแม่โจ้ เสร็จแล้วแบ่งอาหารหมักที่ทำร่วมกันเมือ 24 ธันวาคม 2560 ทีผ่านมา. มีสมาชิกมาร่วมประชุม 11 รายจากั้งหมด12 ราย จากนั้นร่วมกันรับลูกไก่ที่สมาชิกสั่งมาเลี้ยงเพิ่มเติมจากเครือข่ายเชียงของ 500 ตัว.ไม่มีความคิดเห็น: