วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมเตรียมงานพ่อขุนเม็งรายและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย

 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30น.นายสุพล ปานพานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานพ่อขุนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพ่อขุนและงานกาชาดประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอ เพื่อสรุปรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนจะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ม.ค.- 4 ก.พ.2561 ณ สนามบินเก่าฝูงบิน 416 อ.เมืองเชียงราย เช่นการประกวดธิดาดอย ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิก อปท. เด็กเยาวชน การเดินแบบเพื่อการกุศล การออกร้านของดีอำเภอส่วนราชการทุกแห่ง ด้านปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้นำไก่ประดู่หางดำพร้อมผลิตภัณฑ์จากไก่ไปแสดงและจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น: