วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก


วันที่ 4 มกราคม  2561นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน และนางยุพา คำสมุด  ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข พนักงานจ้างเหมา ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก การทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หมู่ที่  1 ต.ทุ่งก่อ .อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย เกษตรกร รวม 3 ราย จำนวนไก่พื้นเมืองรวม   135ตัว เป็ดเทศ 34 ตัวตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ


ไม่มีความคิดเห็น: