วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

นำไก่ประดู่หางดำร่วมกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย

 เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๔๕ น. นายสุพล ปานพาน และนายสันติ พรพิพัฒศิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ให้เกียรติพาคณะหัวหน้าส่วนราชการเดินเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายซึ่งมีการนำไก่ประดูหางดำมาแสดงตั้งแต่เลี้ยงจนถึงการทำผลิตภัณฑ์ สู่ผู้บริโภค (FORM FARM TO TEBLE) ในร้านนิทรรศการของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ซึ่งมีการออกร้านของหน่วยงานของกระทรวงฯ อย่างพร้อมหน้า มีบู้ทให้กลุ่มเกษตรต่างๆมาขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ด้วย


และเมื่อเวลา ๒๑.๐๐ น.ท่านผู้ว่าเดินเยี่ยมชมร้านในส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเวียงรุ้ง กำนัน ผ้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ พาชมนิทรรศการของชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จจากการปลูกข้าว๑ไร่๑แสน และสวนทุเรียน ที่ขายได้ของเวียงเชียงรุ้ง
ไม่มีความคิดเห็น: