วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมติดตามกระบือโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านห้วยหมากเอียกเมื่อเช้าวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10..10น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกติดตามการเลี้ยงกระบือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อบ้านห้วยหมากเอียก ที่ได้รับกระบือจากธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ จำนวน 10ตัวปรากฎว่ามีเกิดแล้ว 2 ตัว แท้งไป1ตัว ที่เหลือกำลังตั้งท้อง ได้ความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกกลุ่ม ขอขอบคุณเนื้อย่างอาหารกลางวันด้วยครับ


ไม่มีความคิดเห็น: