วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายต้อนรับคณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและทีมงาน ให้การต้อนรับคณะของอาจารย์ รศ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และอาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประสานงานชุดโครงการ “ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน”ที่เดินทางมาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผ้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯหลังจากที่ สกว.ได้สนับสนุนทุนในการวิจัยสร้างอาชีพมาแล้ว๓ปี และนำผู้บริโภคมาพบผู้ผลิต ชมการสาธิตการนำไก่เข้าโรงฆ่าทำเป็นผลลิตภัณฑ์ และชิมความอร่อยของเนื้อไก่ประดู่หางดำ  ซึ่งขณะนี้กลุ่มเกษตรกรเริ่มมีความเข้มแข็งมีศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์ ๒ ฟาร์ม มีศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนอีก ๑ แห่ง สำหรับให้บริการสมาชิกจำนวน ๓๐ รายไปเลี้ยงอย่างเป็นระบบ
 เล่าด้วยภาพมีเยอะมาก ลองคลิกติดตามได้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น: