วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

เคาะประตูบ้านป้องกันโรคระบาดสัตว์และสำรวจข้อมูลการเลี้ยงสัตว์(ฐปศ)

วันที่ 5 มกราคม 2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์และนายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาเฉพาะกิจเฝ้าระวังไข้หวัดนก ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติพร้อมแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อและแนะนำการทำวัคซีนในไก่แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกและการจัดการฟาร์มป้องกันโรค และจับจีพีเอสระบุที่ตั้งฟาร์มของเกษตรกร ณ.บ้านโป่ง หมู่ที่1 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จำนวนเกษตรกร 17 ราย จำนวนไก่ 482 ตัว จำนวนเป็ด 54 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายไม่มีความคิดเห็น: