วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์ร่วมออกบริการในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกบริการประชาชนด้านปศุสัตว์ ในโครงการเทศบาลพบประชาชน ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
 สำหรับวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ออกบริการที่ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 รับของที่ระลึกจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า นายทองคำ ยาปะโลหิต

 การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ไม่มีความคิดเห็น: