วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ไปให้กำลังใจกรรมการหมู่บ้านผู้เข้าการอบรมแผน

 วันนี้ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ อำเภอเวียงเชียงรุ้งจักหลักสูตรอบรมต่างๆให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ๖ หลักสูตร ตามภาระหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้าน ผมมีโอกาสแวะเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการด้านทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพราะทางผ่านพอดี ที่ห้องประชุมของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีท่านพัฒนาการอำเภอและทีทงานเป็นวิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น: