วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ชี้แจงโครงการวิจัยการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การปศุสัตว์ ดำเนินการประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมทำงานวิโครงการจัยการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ  ที่จุดเรียนรู้บ้านนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่ม    เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการของโครงการฯตามขั้นตอนต่างๆตามเงื่อนไข ให้การวิจัยมีประสิทธิภาพสมตามจุดมุ่งหมายต่อไป และก่อนปิดการประชุมแจ้งข่าวการประกวดไก่ประดู่หางดำพร้อมกับ มอบวัคซีนป้องกันโรคให้ทุกคนนำไปฉีดป้องกันโรคด้วยมอบวัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก

ผมขอสองขวดมีเป็ดด้วยหลายสิบตัวครับ

เติมพลังหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจการชี้แจงการทำวิจัยร่วมกับเกษตรกร

ไม่มีความคิดเห็น: