วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บูรณาการโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่เทศบาลตำบลดอยลาน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกร่วมปฏิบัติงานรณรงค์ทำหมันสุนัขแมว กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โซนกลางที่ประกอบด้วยปศุสัตว์อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามโครงการเทศบาลตำบลดอยลานพบประชาชน ปีงบประมาณ 2557 ที่บริเวณลานวัดศรีดอยเรือง บ้านป่าเก็ด ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
ไม่มีความคิดเห็น: