วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ตรวจเยี่ยมติดตามไก่ป่วยตายที่บ้านร่องบัวทอง

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ จากนายชัยวัฒ ไคร้โท้ง นักวิชาการเกษตรขององค์การบริหารส่นตำบลทุ่งก่อ  ว่าเกษตรกรบ้านร่องบัวทองสมาชิกเลี้ยงไก่ของ อบต.ทุ่งก่อมีปัญหาไก่ทยอยตายจำนวนมากอยากให้เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุการตาย  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางสาวรัฐญาพร สุริยเสนและ นางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบล ออกเยี่ยมตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจโรค พร้อมกับให้คำแนะนำการเลี้ยงการจัดการที่ดี ทำวัคซีน ถ่ายพยาธิ จะได้ไม่มีไก่ป่วยตายจำนวนมากอย่างที่กำลังเป็น น่าเสียดายถ้าไม่ตายขายก็คงได้เงินหลายพัน สุดท้ายได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ไว้พ่นทำลายเชื้อโรค และให้วิตามินน้ำไว้ผสมน้ำให้ไก่กินเสริมความแข็งแรงของร่างกาย
เจ้าของไก่ นางศรีทอน หอมนาน บ้านเลขที่ ๑๑  บ้านร่องบัวทอง หมู่ที่๙ ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 


ป้ายก้นไก่เกบตัวอย่างส่งตรวจ

ไม่มีความคิดเห็น: