วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่จากสถานีบำรุงพันธุ์พะเยามาแนะนำให้ความรู้การฟักไข่ด้วยตู้ฟัก

 นายสะอาด ชาวเวียง นักวิชาการสัตวบาล ประจำสถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา และทีมงาน เดินทางมาเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง เพื่อเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำการฟักไข่ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ เพราะกลุ่มมีปัญหาการฟักด้วยตู้ มีลูกตายจำนวนมากเปอร์เซนต์การฟักไม่ถึง ๕๐ % วันนี้จึงได้บรรยายวิธีการเก็บไข่เข้าตู้ฟักและสาธิตการส่องไข่ จนเป็นที่เข้าใจ มีนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลสำนักงานปศุสัตวืจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและช่วยสอบถามข้อข้องใจต่างๆ 
เปิดตู้ดูเลย

รู้แล้วเอาไข่วางไม่ถูกด้านต้องเอาส่วนป้านขึ้นไม่ใช่เอาด้านแหลมขึ้นอย่างนี้ตายหมด 

บันทึกไว้กันลืมและขอบคุณที่มาให้ความรู้แก่เราชาวเวียงเชียงรุ้งสำคัญมากเราต้องเรียนแบบธรรมชาติ

เรียนแบพฤติกรรมการฟักของแม่ไก่


ตายหมดเลย ตัวนี้ยังร้องแต่พิการ

วางไข่แบบใหม่ตามคำแนะนำ

แนะนำกันก่อนความเป็นมาของกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง


แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ตอบทุกคำถามที่ข้องใจ


สาธิตการส่องไข่


ยอมสละไข่เพื่อเรียนรู้ให้ได้

ไม่มีความคิดเห็น: