วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บริการสุขภาพสัตว์ เตือนภัยโรคมาช่วงอากาศร้อนจัด


 เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตวืเวียงเชียงรุ้ง บริการสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดังนี้
  1. นางอาซิน แซ่ผ่าน ๑๑๑ หมู่ ๙ บ้านนาเจริญ ตำบลป่าซาง ลูกหมูไม่สบาย  ซึม เบื่ออาหาร
  2. ร้านป้ายเมืองใหม่ ถนน กรป.ตำบลทุ่งก่อ  สุนัข เท้าเน่าถูกรถทับ ผ่าตัดส่วนที่เน่าออก
  3. ร้านเจริญทิพย์ บ้านเหล่า สุนัขป่วยเจ็บขา มาฉีดยาซ้ำ 
  4. นางสมร ดวงแก้ว สนัขป่วย ซึมเบื่ออาหาร
  5. นางณิชาภา กาจินะ บ้านเด่นสันทราย ตำบลทุ่งก่อ  แมวป่วยไม่กินอาหาร 
วันเดียวนับว่ามีจำนวนมากสาเหตุการป่วยส่วนใหญ่มาจากควมเครียดจากอากาศที่ร้อนมาก จึงขอเตือนเจ้าของสัตว์เลี้ยงว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากและในบางครั้งก็มีลมฝนด้วย ท่านต้องดูแลจัดการให้สัตวเลี้ยงอยู่ในที่อากาศเย็นสบายปลอดโปร่ง จะได้ไม่เครียดเจ็บป่วยได้ง่าย มีโรงเรือนที่กันแดดกันลม กันฝน ถ่ายพยาธิ ทำวัคซีนป้องกันโรคตามชนิดของสัตว์ ตลอดจนหมั่นดูสภาพสัตว์ว่ามีป่วยจำนวนมากผิดปกติหรือไม่ ถ้ามากให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ของท่านทันที จะได้ป้องกันกันโรคระบาดไม่ให้รุนแรงต่อไป

ลูกสุกรนางอาซิน แช่ผ่าน
สนุขร้านป้ายเมืองใหม่สุนัขขอองนางสมร ดวงแก้ว ๒ หมู่ ๘ บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน
แมวของนางณิชาภา กาจินะ บ้านเด่นสันทราย


ไม่มีความคิดเห็น: