วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เยี่ยมควาย บ้านประชาร่วมใจ บริการสุขภาพ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน ออกเยี่ยมควาย เพื่อถ่ายพยาธิของนายคำป้อ ธิยะคำ  เมื่อเช้าวันที่ ๒ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
 กองขี้ควายที่ยังไม่แห้งตองตากแดดรายวันนายหมั้น ถาคำประธานกลุ่มเลี้ยงโค-กระบือเพื่อเกษตรกรบ้านประชาร่วมใจ  นายสพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายคำป้อ ธิยะคำ ตนเลี้ยงควาย
ได้รับแจ้งจากนายหมั้น ถาคำ ประธานกลุ่มเลี้ยงควาย ธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ว่า ควายพ่อพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงผอมและไม่ยอมทับตัวเมีย จึงได้โทรนัดหมายกันว่าวันนี้ วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จะได้เข้าไปดูแลตรวจสุขภาพให้ ได้เวลาเดินทางก็โทรหาลุงหมั้น อีกครั้ง ปรากฏว่าลุงหมั้นกำลังเข้ากลุ่มเสวนาการปรองดองระดับตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ก็แวะรับไปขอให้ลุงลาไปสักครู่แล้วค่อยกลับมาร่วมเสวนาใหม่ ลาเรียบร้อยได้เดินทางไปบ้านของนายคำป้อ ธิยะคำ ผู้เลี้ยงควายพ่อพันธุ์ ที่ตอนนี้ค่อนข้างจะผอมจึงแนะนำการถ่ายพยาธิและเสริมแร่ธาตุวิตามิน  ส่วนที่ว่าไม่ยอมผสมนี่เป็นว่าคนเลี้ยงไม่ทันสังเกตุมากกว่า เพราะแม่ควายตัวที่ว่าไม่ได้รับการผสมตอนนี้มีอาการท้องไม่มีรอบการเป็นสัด เต้านมเต่งตึงขึ้น  อย่างไรก็ตามได้แนะนำให้คนเลี้ยงทำโรงเรือนหลังคาพลาสติไว้ตากมูลควายถ้าโกยกองตากแดดแบบเก่าๆมีหวังคอกแฉะ มูลก็ไม่แห้งบรรจุกระสอบขายก็ไม่ได้ เสียโอกาสและเป็นที่หมักหมมจะมีทั้งโรคและแมลงวันมาก สภาพแวดล้อมจะไม่ดี นายคำป้อรับปากว่าจะทำ 
ไม่มีความคิดเห็น: