วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งอบรมอาสาปศุสัตว์หลักสูตร"พัฒนาอาสาปศุสัตว์"

สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งอบรมอาสาปศุสัตว์หลักสูตร"พัฒนาอาสาปศุสัตว์"เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเล็กที่ทำการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอดำเนินการ อบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว์จำนวน ๔๐ ราย เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับในการปฎิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อเสร็จจากการประชุมได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ,วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเชพติซีเมีย ให้อาสาปศุสัตว์ไปดเนินการฉีดในพื้นที่ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: