วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การจัดการการเลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำและกลางน้ำ"


นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การจัดการการเลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำและกลางน้ำ" ที่จะดโดยสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอบรมศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเชียงราย มีนายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน ๑๐๐ ราย 

  

ไม่มีความคิดเห็น: