วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำลดงมหาวัน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมกับกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ี่ศูนย์เรียนรู้ฯของนายสมัย สาวงษา ชี้แจงข้อราชการสามสี่เรื่องได้แก่ การทำวัคซีนโค กระบือ การตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์ การขอรับความช่วยเหลือจาก ธกค. การขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เสร็จแล้วเดินเยี่ยมชมสภาพควายที่นายสมัย เลี้ยงไว้ วันนี้ดูท่าไม่ได้กินเต็มที่สวาปผอมไปหน่อย สงสัยคนเลี้ยงเอาแต่ประชุมอบรมบ่อยเกิน  ไม่มีเวลาหาหญ้าดีๆให้กิน


  
ไม่มีความคิดเห็น: