วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ชี้แจงข้อราชการของปศุสัตว์ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมชี้แจงข้อราชการเรื่องสถานการณ์โรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์,และเน้นย้ำการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือและโรคคอบวม(เฮโมรายิกเชพติซีเมีย) ,การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ที่มีนโยบายแปลงใหญ่และประชาสัมพันธ์เตือนการประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกตามกฎหมาย ตลอดจนการนำเนื้อที่ไม่ผ่านโรงฆ่าที่ถูกต้องมาขาย ในพื้นที่อำเภอเวียงเเชียงรุ้งมีโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลบ้านเหล่าที่ได้รับอนุญาตแล้วไม่มีความคิดเห็น: