วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นำเกษตรกรอำเภอเวียงเชียงรุ้งไปรับกระบือ โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๒๘ รายไปรับกระบือในพิธี มอบโค-กระบือฯที่อบต.ดอยยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และร่วมเป็นกรรมการด้านการบันทึกภาพในงานอีกด้วย


กลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ ๘ ราย
กลุ่มเกษตรกรบ้านใหม่มหาวัน ตำบลดงมหาวัน ๑๐ ราย
กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าสักงาม ตำำบลดงมหาวัน ๑๐ ราย

คณะ สนช.และผู้มีเกียรติร่วมมอบสัญญายืมโค-กระบือ ให้เกษตรกร


ภาพคณะ สนช.และเกษตรกรผู้รับโค กระบือทั้ง ๘ ๙ราย


นายอินจันทร์ เรือนคำ จากบ้านดงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำกล่าวคำปฏิญาณ

ตรวจสอบ ก่อนนำกระบือขึ้นรถ
คณะทำงาน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ถ่ายภาพร่วมกับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์

คนสำราญงานสำเร็จครับ

ไม่มีความคิดเห็น: