วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ติดตามลูกเกิดกระบือในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตกระบือ

 นาสุุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวีงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกเยี่ยมนายรัตน์ วังมูล สมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านโป่งหมู่๑๕ ตำบลทุงก่อ ติดตามลูกเกิด ตามที่ได้รับแจ้ง พร้อมกันได้เตรียมวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเชพติซีเมีย  ปรากฎว่าอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านได้นำวัคซีนมาตระเวณฉีดแล้วเรียบร้อย ความทุกตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี ลูกที่เกิดเป็นตัวผู้(๒๖/๙/๒๕๕๙)
ไม่มีความคิดเห็น: