วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ร่วมประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน๖เดือนและปัญหาอุปสรรค แนวทางการขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

รศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ และรศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้คำแนะนำ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง เข้าร่วมประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน๖เดือนและปัญหาอุปสรรค แนวทางการขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อยช่วง ๖ เดือนต่อไป เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่   

ไม่มีความคิดเห็น: