วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

อบรมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมด้านปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรของศูนย์ฯที่เข้าร่วมอบรม ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่องแรกคือข่าวดังตอนนี้คือโรคระบาดที่พื้นที่อำเภอขุนตาล  เป็นการที่ชาวบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ดี ไม่มีอาหาร วัวควายผอมจึงไม่มีภูมิต้านทาน ประกอบกับในพื้นที่มีแมลงดูดเลือดเยอะจึงทำให้โรคพยาธิในเลือดระบาดวัวควายทะยอยตายตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๙ รวมทั้งหมด ๖๐ ตัว ตอนนี้ทางทีมงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้
เรื่องที่ ๒ การประกาศเขตสงสัยโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าที่พื้นที่อำเภอแม่สาย  


เรื่องที่ ๓ โครงการปรับพื้นที่ทำนา มาดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ รอบใหม่ที่มีมาอีกครั้งมีกติกา คร่าวๆ คือต้องรวมกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ยอมคืนเงินในกรณีรับเงินไร่ละพัน  และรายละเอียดอื่นๆอีกเกี่ยวกับทางธนาคาร ธกส.ในด้านสินเชื่อ
บริเวณศูนย์เรียนรู้


ผักสวนครัว

เลี้ยงกบ


เลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ชน

เลี้ยงห่านจากโครงการปศุสัตว์ภาพรวมๆของสถานที่เลี้ยงห่าน ไก่ และกบ

ไม่มีความคิดเห็น: