วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายท่านใหม่ นายนพพร มหากันทา

 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน มาส่งท่านปศุสัตว์จังหวัดน่านนายนพพร มหากันทา ที่ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยมีทีมงานสำนักงานปปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายรอต้อนรับ เมื่อบ่ายวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีประชุมการมอบนโยบายให้ทุกอำเภอ เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: