วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ชี้แจงข้อราชการด้านปศุสัตว์ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมชี้แจงข้อราชการด้านปศุสัตว์ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ไม่มีความคิดเห็น: