วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ร่วมงานกฐินสามัคคีของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง วัดดงมหาวัน

 วันที่ 2 พ.ย .2559 เวลา 14.00 น. นายอนันต์  สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและ พี่น้องประชาชน ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี 2559 ณ วัดดงมหาวัน หมู่ที่1 ต.ดงมหาวัน

ไม่มีความคิดเห็น: