วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

อบรมแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านดงชัย

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นวิทยากรอบรมการจัดการดูแลป้องกันโรคในสัตว์ปีกให้กลุ่มแกนนำเลี้ยงสัตว์ปีกบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกำนันตำบลทุ่งก่อ เมื่อันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ไม่มีความคิดเห็น: