วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การบริการประชาชนด้านปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 ภาระกิจมีมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานปุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีบริการด้านสุขภาพสัตวอย่างหลายในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำวัคซีนป้องกันโรควัว ควาย  ฉีดรักษาวัว ควายป่วย  ทำหมันสุนัขเพศผู้ ผ่าตัดช่วยแม่สนัขคลอดยาก  รักษาสุนัขป่วยไม่กินอาหาร และวัคซีนน้องหมาน่ารัก
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

 
รักษาสุนัขป่วย แผลบวมอักเสบ

ผ่าตัดช่วยคลอดยาก


รักษาเจ้าเสือป่วยซึมไม่กินอาหารทำหมัน ตอนสุนัขเพศผู้

ทำวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัขให้น้องหมา

ไม่มีความคิดเห็น: