วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์มอบปัจจัยการผลิตให้เครือข่าย ศพก.ด้านสัตว์

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ พนักงานจ้างเหมาเฉพาะกิจป้องกันโรคระบาดสัตว์ ออกพื้นที่ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้นายประสงค์ อุ่นติ๊บเกษตรกรเจ้าของาร์มเครือข่ายศูนย์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตรด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ และการผลิตลูกผสมเพื่อขุนจำหน่ายสร้างรายได้เป็นอาชีพต่อไปไม่มีความคิดเห็น: