วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร่วมเป็นคณะทำงานเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร

นายสุพล ปานพาน ปุุสัตว์อำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร ที่จะเสด็จพรราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธียกฉัตรเหนือพระธาตุเจดีย์วัดศรีดอยเรืองรัตนมงคล  วัดศรีดอยเรือง บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในวันที่  กรกฎาคม ๒๕๕๖

ไม่มีความคิดเห็น: