วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประชุมมอบนโยบายนายอำเภอใหม่ที่อบต.ดงมหาวัน

เมื่อบ่ายวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปร่วมประชุมการมอบนโยบายของนายอำเภอคนใหม่นายบุญส่ง ตินารี ที่ ห้องประชุมอบต.ดงมหาวัน มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ทีมงานบริการ และสมาชิก อบต.ดงมหาวัน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงไม่มีความคิดเห็น: