วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายบุญส่ง ตินารี มอบนโยบายสำคัญให้ทีมงานบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เมื่อเช้าวันที่20 มีนาคม 2561 นายสุพล ปานพาน และหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งคนใหม่ นายบุญส่ง ตินารี มอบนโยบายสำคัญให้ทีมงานบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ณ ห้องประชุมของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า    มีทีมบริหารสภาและข้าราชการ ตลอดจน สมาชิกสภาร่วมรับฟังไม่มีความคิดเห็น: