วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมการประชาคมไทยนิยมยั่งยืนบ้านป่าสักงาม ต.ดงมหาวัน

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๑.๐๐ น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ในฐานะกรรมการระดับอำเภอไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการระดับตำบลดำเนินการประชาคม ปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่บ้านป่าสักงามตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประชาชนมาล้นหอประชุม


ไม่มีความคิดเห็น: