วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ...พัฒนาหมู่บ้าน...

 เมื่อวันที่ ๑๙มีนาคม๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาหมู่บ้าน.ตามนโยายไทยนิยมยั่งยืน..ที่ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายบุญส่ง ตินารี เป็นประธาน มีผู้นำุจาก ๔๓ หมุ่บ้านนำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา

ไม่มีความคิดเห็น: