วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ร่วมงานวันพระราชสมภพในหลวงรัชการที่ ๑๐

เพิ่มคำอธิบายภาพ


ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสสงฆ์ไม่มีความคิดเห็น: