วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งออกติดตามติดเครื่องหมาย กระบือในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ


 เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ พนักงานจ้างเหมาไข้หวัดนก ออกติดตามกระบือลูกตัวแรกที่ขยายให้เกษตรกรยืมเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน  ได้ดำเนินการติดเครื่องหมายเบอร์หู ตามสัญญาการยืม และบริการรักษากระบือป่วย ถ่ายพยาธิให้คำแนะนำ ตลอดจนสอบถามปัญหาอุปสรรคคต่างๆองเกษตรกรที่เลี้ยง


ไม่มีความคิดเห็น: