วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

“สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางยุพา คำสมุด ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกตรวจเยี่ยมติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) พื้นที่บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
- เกษตรกร จำนวน 21 ราย
- ไก่ไข่ จำนวน 55 ตัว
ได้ปฏิบัติงานดังนี้
- แจกจ่ายเวชภัณฑ์ให้ เกษตรกร
 - แนะนำวิธีดูแลสุขภาพ สัตว์ปีกในช่วงฤดูฝน
- แนะนำเกษตรกรให้ปรับ ปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
จากการลงพื้นที่ไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
🐔🐣ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย🐔🐣

ไม่มีความคิดเห็น: