วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี


วันพฤหัสบดี 25 ก.ค 62 เวลา 16.00 น. นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ /ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ / นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งก่อ / กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน จากตำบลหมู่บ้านต่างๆ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน และคณะศรัทธา ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีพระครู กันตธรรมานุวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพีธี ณ วัดบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯ

ไม่มีความคิดเห็น: