วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมวางแผน โครงการนำร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอเอสเอฟ จังหวัดเชียงราย

๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ร่วมประชุม การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรวางแผน โครงการนำร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอเอสเอฟ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายศิษฎ์ เปรมัษเฐียร ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันควบคุมโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง มาแนะนำแผนขั้นตอนการดำเนินการโครงการนำร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF จังหวัดเชียงราย(มาตรการ 14 วัน ป้องกัน ASF) มีนายกฤษณฺ์ พิมพ์งาม รักษาการปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุม ไม่มีความคิดเห็น: