วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย บูรณาการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)"


วันที่  16  ตุลาคม  2562

สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอ​เวียงเชียงรุ้ง ด่านกักกันสัตว์เชียงราย กองร้อยอาสาฯปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กำนันตำบลดงมหาวัน ตำบลทุ่งก่อและตำบลป่าซาง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านจัดเวร ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)
จำนวน4จุดได้แก่
1.ที่จุดตรวจชั่วคราวสามแยกบ้านไทรงาม ตำบลดงมหาวัน ชรบ.หมู่ 10 เข้าร่วมปฎิบัติงาน
2.จุดตรวจสามแยกดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ ชรบ.หมู่ 4 บ้านทุ่งกอตำบลทุ่งก่อเข้าร่วมปฏิบัติงาน
3.จุดตรวจหน้าวัดป่าซางบุญนาค ตำบลป่าซาง ชรบ. หมู่ที่ 2  ตำบลป่าซางเข้าร่วมปฏิบัติงาน
4.จุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทีมด่านกักเชียงราย


 💥💥ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำผิด💥💥


ไม่มีความคิดเห็น: