วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รณรงค์ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์และอุปกรณ์ ทุกสัปดาห์


 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บูรณาการกับกองงานสาธารณสุขสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย  ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาตำบลบ้านเหล่า โดยมีการจัดโปรแกรมทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ในการฆ่า ทุกๆสัปดาห์  (วันโกน) ทั้งนี้เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังล้างทำความสะอาดให้โรงฆ่าเป็นสถานที่ปลอดเชื้อโรค  ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคสุกร ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค


ไม่มีความคิดเห็น: