วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราขทาน ๙๐๔ วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน”


นายจิตกร ธิวงค์เวียง  ปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานปล่อยขบวน Kick off แทนท่านนายอำเภอ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายยสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นำทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เพื่อจิตอาสาทุกคนได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอยและเผาป่า
 ณ. สนามหน้าอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หมู่ 15 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย                 📢📢”ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย📢📢”
📢📢”สัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เชียงราย📢📢"

ไม่มีความคิดเห็น: