วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติสนามชนไก่ ของนายดวงทิพย์ กาจีนะ บ้านโป่งพัฒนา ม.๑๓ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

 เมื่อบ่ายวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง,ร่วมกับหมู่ รส.อ.เวียงเชียงรุ้ง นายอรรถพงษ์ ประเสริฐ ปลัดฝ่ายปกครอง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง, นายเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบลทุ่งก่อ, นายทองอินทร์ สิทธิขันแก้ว ผญบ.โป่งพัฒนา , จนท.อบต.ทุ่งก่อ และจนท.ปกครองจังหวัดเชียงราย.พร้อมคณะ ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติสนามชนไก่ ของนายดวงทิพย์ กาจีนะ บ้านโป่งพัฒนา ม.๑๓ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยได้ขออนุญาตเปิดสนามชนไก่ให้ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งทางจนท.จะได้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบการขออนุญาตที่ถูกต้องต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความคิดเห็น: