วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (วัดศรีดอนชัย) โดยการบรรยายความเป็นมาของโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและนำผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำให้นักเรียนผู้สูงอายุได้ชิมและตอบแบบสอบถาม การดำเนินการผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะอาจารย์ของโรงเรียนฯเป็นอย่างสูง


ไม่มีความคิดเห็น: