วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เยี่ยมเยาวชนคนรักควายในโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายพอดีกับนักเรียนกำลังเกี่ยวข้าวพอดี

เพิ่มคำอธิบายภาพ
ไม่มีความคิดเห็น: