วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ร่วมงานพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 25/11/2561นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปร่วมงานพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนบ้านห้วยห้าง ร่วมกิจกรรมจำนวนมากไม่มีความคิดเห็น: