วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม2560

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งและหัวหน้าส่วนอีกหลายหน่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอวาระด้านปศุสัตว์และรับทราบปัญหาต่างๆของท้องที่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น: