วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภออำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ 8/2560


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ 8/2560 โดยมี นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีวาระด้านปศุสัตว์ที่สำคัญได้แก่ สถานการณ์โรคไข้หวัดนกและการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกอากาศแปรปรวน


ไม่มีความคิดเห็น: