วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงนามถวายพระพร
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง หน.ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านฯเกษตรกรร่วมกิจกรรมและรับบริการจำนวนประมาณ 1,200 คน
หัวหน้าส่วนราชการที่มาต้อนรับ

บรรยากาศพิธีเปิดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ

พร้อมหน้าพร้อมตาเกษตรอำเภอทั้ง 18 อำเภอ

ยืนตรงพร้อมกัน

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ


ท่านผู้ว่าเยี่ยมชมการให้บริการของปศุสัตว์จังหวัดและนิทรรศการด้านปศุสัตว์ มีปศุสัตว์จังหวัดนายนพพร มหากันธา กล่าวรายงาน และท่านให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่มาร่วมทำกิจกรรมขอขอบคุณทีมงานจากจังหวัดและต่างอำเภอตลอดจนหน่วยรักษาพยาบาลโคนม ที่มาช่วยงานจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: